nabi-e-kareem sas k mojzaat (2) Hadeeth Ki Roshni Mane