4 3 1,2
7 6 5
dawat ilm o fakar 13 10-12 8,9
munafqeen ki misal 17,18 hadayat kae badlae gumrahi 16 munafqeen 14,15
al_baqra 21 Ibadat 21 al baqra 20 20 munafqeen ki dosri misal 19
al baqra Jahanam ka endhan 24 al baqra Kalam Allah ki sachai o challange 23 al_baqra 22 shirak ki mamanat 22
Gumrah kon hotae hane 27 quran ki misalane 26 emandaron k liae kushkhabri 25
Insaan ka muqaam 30 Allah Ki Nishanian 29 Allah ka inkaar kasae 28
farishton ka sajda aur iblees 34 Ilam ki Fatha 33 31-32
Al-Baqra 37 Hazrat Adam Ki Toba 37 Al_baqra 36 Jannat sae Nikalna 36 shajr-e-mamnoa aur insani fitrat 35
Bani Israel Par Inamaat 40 Al Baqra 39 Munkareen Wahi Ka Anjaam 39 Al Baqra 38 Wahi Ki Zaroorat 38
nammaz zakat itehad 43 Haq Ko Chuphanae Ki mamanat 42 Al-Bara 41 Dawat-e-Quran 41
hamari soch ruhjhan 46 Sabar aur nammaz madad 45 naseehat 44
49 48 Inamaat 47
Muafi Ka Ealaan 52 Bachrae Ki pooja 51 faraon ki gharkabi 50
Bani Israel Ki Gustakhi 55 Shirak o saza 54 53
58 Mann o salva 57 Maut Kae bad zindagi 56
61-1 Bara Chasmane 60 kalaam-e-Elahi Mane Tabdeeli Ki Saza 59
Emaan amal ka ajar 62 Allah Kae Ghazab ka sabab 61-3 yahood par ghazab-e-Elahi 61-2
Soortane Maskh Ho jana 65 Qanoon Sae Mon Mornae Ki Saza 64 Koh-e-Toor ka Buland Hona 63
Allah Kae Hukam Mane Hujat Bazi 68-69 Zibah Gae Ka Hukam 67 Sarmae-e-Ibrat 66
Yahood Ki Sangdili 74 Murdae Ka Zinda Hona 72-73 70-71
Allah Janta Hae 77 Yahood Ki Munafaqat 76 Kalam Allah Ki Tehreef 75
Jannat Kae Tekhaedar 80 79 Jhooti Arzoean 78
84 83 Janti Kon Jahanmi Kon 81-82
85-3 85-2 85-1
88 87 86
91 Hasad o Takabar Ki Saza 90 Yahood Ka Hasad 89
Lambi Umar Ki Hiras 95-96 Marnae Ki Tamana 94 Gae Ki Pooja 92-93
Yahood 99- 100 98 Gibrael AS Ki Dushmani 97
Haroot Maroot 102- 2 Jadoo Kae Amaal 102- 1 Kitab Allah Ki Mukhalfat 101
104 safli amliat ki kharabi 103 Tamadan 102- 3
zameen o asmaan ki badshahi 107 nasak o mansookh 106 Kaffar Ka hasad 105
110 109 108
113 najaat ki asli raah 112 yahood o nsasara ka propegenda 111
Allah pak hae 116 Allah he ka jalwa 115 114
Bashir o Nazir 119 mushrakeen kae mutalbaat 118 kun fa ya koon 117
122- 123 121 120
126-1 khana kaaba ki ehmiat 125 imamat ki warasat 124
128 127 126-2
islam ka mafhoom 131 deen-e-ibrahimi 130 amal e saleha ka ajar 129
Apnae amaal he kam aen gae 134 Yaqoob as ki waseat 133 Ibrahim as ki waseat 132
Al baqra 137 Allah Kafi Hae 137 tamam nabeon par emaan 136 Millat-e-Ibrahimi as 135
Katman-e-haq 140 Allah kae Liae Khalis Hona 139 Allah Ka Rang 138
143-1 142 141
144 143-3 143-2
148 146, 147 145
150-2 150-1 149
153 152 151
156 155 154
    158 157